Các công việc, dự án không hoạt động trong môi trường chân không. Thông thường, các cuộc trò chuyện căng thẳng giữa các nhà quản lý và nhóm xảy ra trước công việc/dự án và thậm chí trong suốt quá trình thực hiện, vì công việc/dự án thường phát triển sang một hình thức hoàn toàn khác với cách nó bắt đầu. Các cuộc trò chuyện kết thúc diễn ra rời rạc trên email, IM hoặc thông qua các cuộc trò chuyện, trao đổi bằng lời nói và vĩnh viễn bị mất sau khi kết thúc.
Tất cả đã không còn là vấn đề với Quản lý công việc của PortalOffice. Tại đây, bạn có thể giao việc, thực hiện, theo dõi tiến độ công việc mà không bị giới bởi không gian và thời gian.

TỐI ƯU HÓA SỰ HIỆU QUẢ

Các tính năng thông minh giúp tối ưu hóa các dự án, công việc ưu tiên, giảm chi phí - thời gian do các công việc bị đứt đoạn.

TĂNG TỐC CHẤT LƯỢNG

Các công việc rời rạc và thủ công làm chậm sự phát triển của bạn. Quản lý công việc giúp bạn quản lý công việc chặt chẽ, dễ dàng và tăng năng suất lao động.

KẾT NỐI CON NGƯỜI

Kết nối mọi cá nhân, bộ phận theo một thể thống nhất giải quyết mọi vấn đề phức tạp nhất.


Ưu điểm
 • Thể hiện chi tiết từ công việc nhỏ đến công việc lớn, chi tiết từng cá nhân/vai trò tham gia công việc.
 • Có thể xuất các loại báo cáo khác nhau. Báo cáo công việc cho từng cá nhân, từng bộ phận, từng dự án...
 • Có thể chỉnh sửa phần mềm theo từng yêu cầu cụ thể của từng đơn vị.
Quản lý dự án
 • Xây dựng kế hoạch công việc. Hợp nhất các công việc.
 • Quản lý các yêu cầu cụ thể.
 • Quản lý tài nguyên sử dụng: Tài liệu, văn bản, tài chính...
 • Sắp xếp công việc khoa học
 • Xây dựng các mẫu dự án phục vụ cho việc tái sử dụng


Quản lý công việc
 • Quản lý công việc theo từng vai trò tham gia
 • Thiết lập lịch làm việc với các thành viên tham gia
 • Hệ thống cảnh báo và nhắc việc
 • Xây dựng mẫu công việc
 • Tìm kiếm công việc theo các tiêu chí khác nhau
 • Đánh giá chất lượng công việc theo thang điểm
 • Xây dựng các mẫu dự án phục vụ cho việc tái sử dụng
 • Gia hạn, chuyển giao công việc...
Hệ thống báo cáo
 • Báo cáo dự án.
 • Báo cáo tiến độ thực hiện công việc theo từng cá nhân, từng bộ phận với nhiều tiêu chí: quá hạn, đúng hạn, trước hạn....
 • Biểu đồ Gantt
 • Xây dựng các mẫu báo cáo theo yêu cầu