VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ ĐƯỢC ỨNG DỤNG NHIỀU NHẤT VÀ HIỆU QUẢ NHẤT TẠI VIỆT NAM

LÀM VIỆC MỌI LÚC - MỌI NƠI

TIẾT KIỆM THỜI GIAN, CHI PHÍ...

Liên kết đơn vị, phòng/ban, nhân lực...

Sản phẩm tốt cho mọi đối tượng khách hàng

Gi?i thi?u


Kính g?i Quý khách hàng!

Cám on Quý khách hàng dã quan tâm d?n s?n ph?m, d?ch v? c?a Công ty Gi?i pháp Ph?n m?m Vi?t (VSS)!

Ð? tr? thành thuong hi?u quen thu?c v?i khách hàng nhu ngày hôm nay. Công ty Gi?i pháp Ph?n m?m Vi?t xin tri ân d?n nh?ng khách hàng dã tin tu?ng và s? d?ng các s?n ph?m, d?ch v? mà công ty VSS cung c?p và dã g?i cho chúng tôi nh?ng yêu c?u, góp ý quý báu d? các s?n ph?m c?a VSS ngày càng hoàn thi?n hon.

Chúng tôi cam k?t liên t?c nâng c?p s?n ph?m hi?n t?i, phát tri?n thêm nhi?u gi?i pháp và s?n ph?m m?i nh?m dáp ?ng yêu c?u cao nh?t, th?a mãn t?t nh?t nhu c?u c?a khách hàng khi s? d?ng s?n ph?m c?a chúng tôi.

Chúng tôi mong mu?n là ngu?i b?n d?ng hành v?i Quý khách hàng trên con du?ng phát tri?n, h?p tác, luôn mong mu?n khách hàng d?t thành t?u vu?t b?c trong kinh doanh.

Trân tr?ng.

Phần mềm Văn phòng điện tử PortalOffice có hơn 20 chức năng quản lý và cộng tác được tích hợp trong cùng một hệ thống trên giao diện Website, đơn giản dễ sử dụng. Chỉ cần cài đặt trên một máy tính làm trung tâm, tất cả các thành viên của công ty đều có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi.
  • Một sản phẩm thuần Việt đã được ứng dụng hơn 600 khách hàng
  • Xây dựng một môi trường cộng tác
  • Chuẩn hóa các Quy trình, chính sách, biểu mẫu...
  • Hỗ trợ cấp quản lý điều hành và làm việc trực tuyến.
  • Kết nối văn phòng, chi nhánh với nhau và làm việc từ xa.
  • Công cụ giúp tăng hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí.Tin t?c & s? ki?n

Phần mềm, Phan mem, Phần mềm quản lý, phan mem quan ly, quản lý thông tin, quan ly thong tin, Quản trị thông tin, Quan tri thong tin, văn phòng, van phong, văn phòng trực tuyến, van phong truc tuyen, Văn phòng điện tử, van phong dien tu, quản lý, quan ly, quản lý doanh nghiệp, quan ly doanh nghiep, quản trị doanh nghiệp, quan tri doanh nghiep, doanh nghiệp, doanh nhgiep, làm việc từ xa, lam viec tu xa, văn phòng hiện đại, nhân sự, văn bản, quản lý nhân sự, CRm, quản lý khách hàng, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý dự án, quản lý công việc, quản lý tài liệu, quản lý thông tin, quản trị doanh nghiệp,Quản lý nhân sự, quan ly nhan su, lịch công tác, lich cong tac, lịch cơ quan, lich co quan, quản lý công việc, quan ly cong viec, quản lý dự án, quan ly du an, quản lý tài liệu, quan ly tai lieu. tài liệu, hồ sơ, tai lieu, ho so, quản lý hồ sơ, quan ly ho so, hồ sơ công việc, ho so cong viec, quản lý hồ sơ công việc, quan ly ho so cong viec, quản lý công văn, công văn, quan ly cong van, cong van, xử lý công văn, xu ly cong van, công việc, cong viec, luồng công việc, luong cong viec, thông tin nội bộ, thong tin noi bo, Phần mềm quản lý văn bản, phan mem quan ly van ban, giải pháp, giai phap, văn hóa doanh nghiệp, van hoa doanh nghiep, giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Phần mềm quản lý, phan mem quan ly, hệ thống thông tin quản lý, Quản lý trực tuyến, quan ly truc tuyen, trực tuyến, truc tuyen, online, CRM, HRM, quản lý khách hàng, quản lý quan hệ khách hàng, quan ly khach hang, tổ chức, điều hành, giám đốc, nhà quản lý, quản lý, kế hoạch công việc, ke hoach cong viec, kế hoạch, ke hoach, giao việc, giám sát, Quản lý kinh doanh, quan ly kinh doanh, kinh doanh, tài chính, văn bản hồ sơ công việc, van ba nho so cong viec, quản lý văn bản hồ sơ công việc, quan ly van ban ho so cong viec, chính sách, đầu tư, lãng phí, phần mềm lịch làm việc ,phan mem lich lam viec, diễn đàn, diễn đàn thảo luận, công ty chuyên nghiệp, doanh nghiệp việt nam, kinh nghiệm quản lý, kinh nghiem quan ly, chuẩn hóa thông tin, quy trình làm việc, chuan hoa thong tin, quy trinh lam viec, chuan hoa, chuẩn hóa, xử lý thông tin, xu ly thong tin, thong tin, thông tin, hồ sơ, tài liệu, quản lý tin tức, giao việc, lập kế hoạch,lap ke hoach, len ke hoach